Droga prowadzi przez Krzyż

Bóg ponad wszystko!

X Forum Charyzmatyczne

23-25 czerwiec 2023

Więcej informacji
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej

Spotykamy się co środę 7.30PM Dolny Kościół

Lokalizacja
Ikona

Maryja naszą opiekunką!

Uwielbienie

Każda 3-cia sobota miesiąca 7.30PM Dolny Kościół